Q: Waarom is het Harvestagg concept nou zo duurzaam?

A: Wij geloven dat je door middel van bioraffinage eiwitten uit gras en biomassa kunt verwaarden en om kunt zetten in duurzame producten. Tegelijkertijd zorgen we er voor dat de grond waar het gras op geteeld wordt niet uitput, maar juist positief beïnvloed wordt.

 

Q: Wat houdt droogvergisten in?

A: Je moet je bij een droogvergister een grote afgesloten garagebox voorstellen. Het gras wordt in deze ruimte gebracht waar het ongeveer 3 weken verblijft. Door toevoeging van micro-organismen worden de koolhydraten en eiwitten onder zuurstof arme omstandigheden vergist en omgezet in methaangas en CO2.

 

Q: Kan ik als akkerbouwer zomaar gras telen voor Harvestagg?

A: Om gras te kunnen telen voor Harvestagg moet je aan een paar randvoorwaarden voldoen. Je moet in een straal van ongeveer 15 km van een green goods farm je bedrijf hebben. Daarnaast hebben we een minimum aantal hectaren nodig. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar akkerbouwers die een meerjarig contract willen afsluiten.

 

Q: Zijn jullie een boerenbedrijf of zijn jullie industrie?

Harvestagg is een zogenoemde cross over. We zijn zowel een onderneming met agrarische activiteiten al een verwerkende industrie. We verwerken namelijk grassen en andere biomassa tot hoogwaardige duurzame producten. De werkzaamheden op de green goods farm zijn hoofdzakelijk agrarisch. We gebruiken veelal trekkers, opraapwagens en voermengwagens voor onze processen.

 

Q: Welke duurzame producten produceren jullie?

Harvestagg produceert bio-LNG, gefermenteerd grassap wat wordt gebruikt als brijvoeder voor varkens en kippen , en we produceren organische mestkorrels of veenvervanger.

 

Wist u dat: Het grassap van Harvestagg het vervuilende soja import op den duur kan vervangen en we zo regionaal geteelde duurzame diervoeders produceren?

Wist u dat: droogvergisten in een afgesloten ruimte gebeurt in ons bedrijfsgebouw en er zo bijna geen geur en stank emmissie plaatsvindt?

Wist u dat: we bijzonder trots zijn op onze telers en afnemers van duurzame producten omdat zij samen met ons de wereld een beetje groener maken??

 

Staat uw vraag er niet bij? Mail ons dan! Info@harvestagg.nl