Nieuwer » 

Green Goods Farm stap dichterbij door ‘Green deal HarvestaGG in Noord-Nederland’

 

  • Ministeries tekenen Green Deal met HarvestaGG, en een ongekend groot aantal partijen  voor innovatieve groene groei in Noord-Nederland.
  • Doel: eerste Green Goods Farm in Noord-Nederland realiseren waarin plantaardige biomassa wordt verwerkt tot bouwstenen voor bioplastics, veevoedingsstoffen, organische meststoffen en bio-LNG.
  • Green Goods Farm zorgt voor 20 FTE directe werkgelegenheid, indirect voor 15 FTE en verstevigt positie van circa 200 akkerbouwers.
  • Mijlpaal in de zoektocht  naar de uitrol van een duurzaam en innovatief biobased concept in het noorden van Nederland.

 

Groningen, 8 maart 2015 - De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben met HarvestaGG, Gasunie, provincies, gemeenten, logistiek dienstverlener AB Texel, Agrifirm group, provincie Groningen, gemeente Vlagtwedde, LTO-Noord, Energy Academy Europe, stichting Energy Valley en samenwerkingspartners Agenda van de Veenkoloniën en het Nationaal LNG platform en diverse andere partijen een Green Deal getekend die de bouw van een Green Goods Farm mogelijk moet maken. Het is de bedoeling dat deze innovatieve Green Goods Farm in de gemeente Vlagtwedde wordt gevestigd. In een Green Goods Farm wordt speciaal geteeld gras als een groene grondstof grootschalig verwerkt tot een reeks producten, zoals voedingseiwitten voor de veevoederindustrie,  organische meststoffen, transportbrandstof bio-LNG en bouwstenen voor bioplastics. De Green Goods Farm biedt directe werkgelegenheid aan 20 voltijdsbanen en indirect nog eens ca. 15. Ook biedt het mogelijkheden aan circa 200 akkerbouwers in de omgeving om een hoogwaardige grassoort toe te voegen als rustgewas aan hun teeltplan.

Innovatieve groene economie in Noord Nederland
In een Green Deal werken bedrijfsleven, overheid en kennisorganisaties samen aan initiatieven die de ontwikkeling van een groene economie helpen. HarvestaGG, gevestigd in Lelystad, verwerkt grassen en andere plantaardige biomassa tot groene brandstof voor de transportsector en duurzame producten voor onder andere de agrarische sector. Het is het  eerste bedrijf dat een nieuw biobased concept op commerciële schaal wil realiseren. Hierbij wordt de waarde van de plantaardige biomassa volledig benut door deze om te zetten in hoogwaardige producten zoals veevoer,   bouwstenen voor bioplastics, organische meststoffen en groene CO2 voor de tuinbouw en industrie, en uiteindelijk ook duurzame groene transportbrandstof bio-LNG. Bijzonder kenmerk van dit biobased concept is dat elk bijproduct van een stap in het productieproces weer de basis is voor een volgende stap. Zo wordt een hoge waarde gecreëerd voor alle componenten van de plantaardige biomassa. Alle deelnemers in het proces sluiten als puzzelstukjes op elkaar aan: voor  de grondstoffen, half- en eindproducten vormen leveranciers, partners en afnemers één keten. Het proces bevat diverse innovatieve, voor Nederland nieuwe procestechnieken.

Met deze Green Deal willen we onze positie in Noord Nederland versterken en onze partijen het vertrouwen geven dat we een vaste koers varen met de uitrol van het HarvestaGG-concept in Noord-Nederland. Ik vind het fantastisch dat de Rijksoverheid en de partijen zich willen verenigen in deze Green Deal. We zijn nog maar een paar stappen verwijderd voordat het eerste gras de persen in gaat. Ik heb er alle vertrouwen in dat ons dit gaat lukken.” aldus Jan Cees Vogelaar, directeur van HarvestaGG.

Van gras naar gas
Belangrijk onderdeel in de  keten is de opwaarderings- en vervloeiingsinstallatie waarmee biogas kan worden omgezet in vloeibaar bio-LNG. LNG is in opkomst als schone brandstof in de transportsector, zowel over de weg als het water. Wout de Groot, manager Gasunie New Energy: “De plannen van HarvestaGG sluiten aan bij onze strategie en onze visie op de energie van de toekomst. Het kan een voorbeeld zijn hoe een duurzaam energieconcept zich op commerciële schaal bewijst. Naast zon en wind zal duurzaam groen gas een belangrijke rol spelen in de energievoorziening. Gasunie wil een actieve rol vervullen in het vergroten van het aanbod groen gas.

Noord Nederland

Het HarvestaGG-concept is uitermate geschikt voor de akkerbouwgebieden in Noord Nederland. Akkerbouwgebieden van Friesland tot Drenthe kunnen dienen als potentieel verwervingsgebied van gras en akkerbouwrestproducten. Uniek aan deze Green Deal is dat naast de Rijksoverheid zowel de provincie Groningen als de Agenda voor de veenkoloniën, de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde samen optrekken om bedrijvigheid aan te trekken op een gezamenlijk industrieterrein in Ter Apel kanaal. En hebben derhalve HarvestaGG actief benaderd om naar Oost Groningen te komen. Yvonne van Mastrigt gedeputeerde provincie Groningen: “Goed nieuws dat het bedrijf HarvestaGG naar Ter Apel kanaal komt. Het bedrijf ziet kansen in Oost-Groningen en dat is terecht. De komst van het bedrijf past ook goed in de aandacht die wij hebben om  innovatieve bedrijven hier heen te halen. HarvestaGG werkt met gras waar ze op een slimme manier groene grondstoffen van maken. Een perfect voorbeeld van nieuwe bio-economie.

Ketenpartijen
In het ketenproces van de Green Goods Farm staan veel partijen met elkaar in verbinding. De Green Deal wordt niet alleen ondertekend door de Rijksoverheid en HarvestaGG maar ook door gasinfrastructuurbedrijf Gasunie, mengvoederproducent Agrifirm, logistiek dienstverlener AB Texel, de provincie Groningen, de gemeenten Vlagtwedde en Stadskanaal, LTO-Noord, Energy Academy Europe en Energy Valley. Daarnaast is deze Green Deal mede mogelijk gemaakt door inzet van de Agenda voor de Veenkoloniën en het nationaal LNG platform. Baukje Galama burgemeester Stadskanaal/vicevoorzitter Agenda voor de Veenkoloniën: “Toen ik hoorde dat HarvestaGG een geschikte locatie zocht, heb ik meteen contact gelegd. Het gezamenlijke bedrijvenpark van Vlagtwedde en Stadskanaal en de voorzieningen in de regio bieden HarvestaGG alle voorwaarden voor een succesvolle productie. De komst van HarvestaGG is een aanwinst voor ons gebied. De werkgelegenheid krijgt een impuls en ondernemingen en akkerbouwers in de regio zullen onmiskenbaar een spin-off gaan ervaren.”

Green deal
Bij de uitvoering van duurzame initiatieven lopen bedrijven, medeoverheden en groepen burgers soms tegen barrières aan. De Green Dealaanpak is er om die weg te nemen. De rol van de overheid hierbij varieert per initiatief: van het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving en het toegankelijk maken van netwerken tot het ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt.