Investeren in groene Innovaties

 

Door een groeiende wereld bevolking en stijgende welvaart neemt de vraag naar energie , landbouwproducten en eiwitrijke voeding zoals vlees en zuivel toe. Natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput en de uitstoot van CO2 neemt toe. Het antwoord op deze vraagstukken moet komen van groene energie, het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en duurzame producten.

Harvestagg wil zich gaan ontwikkelen tot een internationale onderneming die leidend is in het verwerken van grassen en andere plantaardige biomassa tot groene producten, waaronder groene brandstof en duurzame producten voor feed food en farma.

De focus van Harvestagg ligt de komende jaren op het investeren in groei:

  • Het ontwikkelen en exploiteren van green goods farms in binnen en buitenland
  • Blijven innoveren
  • Nauwe samenwerking met partners
  • Uitbouwen strategische positie in de keten